Cookie beleid FC Surhústerfean

De website van FC Surhústerfean is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Informatiegids voor leiders en trainers jeugdvoetbal 2023 -2024

Informatiegids voor leiders en trainers jeugdvoetbal 2023 -2024

Gelijke Kansen


Een van de pijlers is dat de Technische Commissie het KNVB principe van Gelijke Kansen omarmt.
Met het principe van Gelijke Kansen krijgt een grotere groep voetballers de mogelijkheid om zijn of haar potentie volledig te benutten en maximaal plezier te beleven aan voetballen. Hierdoor voelen kinderen zich gezien en blijven ze langer voetballen. Gelijke kansen betekent concreet dat ieder kind dezelfde middelen (trainers, trainingen, faciliteiten) ter beschikking krijgt, ongeacht het niveau van het kind.
Dit principe zal eerst in de onderbouw worden toegepast en meer informatie zal de komende tijd worden verspreid.

Bovenbouw, middenbouw en onderbouw

De jeugdafdeling is onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Door te gaan werken met deze kleinere Technische Commissies, zijn er kortere lijnen en kunnen we beter aansluiten bij de behoefte van onze jeugd.

 • De onderbouw (JO7, JO8, JO9 en JO10) zal zich richten op brede individuele ontwikkeling.
 • De middenbouw (JO11, JO12, JO13 en JO14) is een fase waarin de individuele ontwikkeling richting het samenspelen en het wedstrijdgerichte zal gaan.
 • De bovenbouw (JO15, JO17 en JO19) is gericht op het samenspelen en de prestatie.

Voor het meiden/damesvoetbal werken we met de volgende TC’s:
 • TC meiden (MO11, MO13, MO15, MO17).
 • De MO20 zal gezamenlijk met de Dames 1 worden gecoördineerd.

Train de trainer

Om de trainers nog meer ondersteuning te bieden zullen we met ingang van volgend jaar gaan werken met een nieuwe functie, genaamd Train de Trainer. Dit zijn gediplomeerde vakspecialisten die de trainers begeleiden en ondersteunen bij alle facetten welke horen bij het geven van trainingen. Op deze manier willen we ook investeren in een herkenbare voetbalvisie, die herkenbaar is voor FC Surhústerfean.

Sportief Partner SC Heerenveen

Als FC Surhústerfean zijn we sportief partner geworden van SC Heerenveen. Bij deze samenwerking moet kennisoverdracht leiden tot verdere ontwikkeling op voetbaltechnisch beleid binnen de club. Onderdeel hiervan is het gebruik van de VTON-app, een offline trainersplatform dat zich richt op het creëren en ontwikkelen van de beste voetballeerlijnen over de hele wereld. Hiermee willen we jeugdtrainers ondersteuning bieden bij het geven van trainingen.

De technische commissie van FC Surhústerfean zal de komende jaren blijven werken aan de ontwikkeling van voetbal binnen alle niveaus en leeftijdsgroepen van de jeugdopleiding.

Op naar een mooie toekomst met plezier en ontwikkeling voor iedereen!

VTON voetbalmethode

Om meer structuur en kwaliteit in de jeugdopleiding van FC Surhústerfean te waarborgen is er een samenwerking aangegaan met Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland (VTON). VTON is ondersteunend aan onze trainers met een Trainersapp waarin zij de trainingen per week krijgen aangeboden. Belangrijk uitgangspunt voor de trainingen van VTON is dat spelers veel balcontacten moeten hebben tijdens een training. Het blijkt dat bij trainingen van VTON spelers tot wel drie keer zo veel balcontacten hebben als een reguliere training. De VTON methodiek is zo ontwikkeld dat ervaren en onervaren trainers ermee uit de voeten kan. Zelfs welwillende ouders met niet meer voetbalervaring dan “wel eens een hele wedstrijd gezien op tv” kunnen zonder veel moeite in korte tijd, met weinig voorbereiding een zeer gedegen training verzorgen. Belangrijke redenen om te kiezen voor VTON methode.

VTON methode ondersteunt de trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. Meer dan 900 trainingen zijn samengesteld doormiddel van 850 unieke oefenvormen, welke vanuit de praktijk zijn ontwikkeld. De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.

De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier aan hun ontwikkeling. De methode ondersteunt met coaching tips, animaties van de organisatie op het veld en filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon en gebruikt deze offline op het veld.

Voor de start van elk seizoen krijgen trainers de inloggegevens gestuurd via de mail. Mocht je toegang willen tot de VTON-app of er zijn vragen. Neem dan contact op met Wibo van der Werff, hij is de contactpersoon voor VTON.

Speelschema’s competitie

De speelschema’s kunnen, zodra ze bekend zijn, worden gedownload op de site van voetbal.nl,  voetbal.nl app of op www.fcsurhusterfean.nl.

De jeugdleider zorgt ervoor dat alle jeugdleden in het team vroegtijdig worden voorzien van een exemplaar van het speelschema, het rijschema, een was schema en een schema voor het maken van een wedstrijdverslag.

Wedstrijdkleding

Al onze teams zijn voorzien van tenues, mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Zorg daarom tijdens het seizoen dat alles bij elkaar blijft en dat aan het einde van het seizoen alles compleet weer wordt ingeleverd.

Samenstelling Technische Commissie en Linie Coördinatoren 

Bekijk de samenstelling hier.

Algemene informatie FC Surhústerfean

Verenigingsnummer KNVB MFFY30O
Adres de Ketting 3 9231 AK Surhuisterveen
Telefoonnummer clubhuis 0512-363170
E-mail jeugdzaken [email protected]

Mediazaken

Bij FC Surhústerfean hebben we een afdeling P&R / Mediazaken. De club wil graag éénduidig zichtbaar zijn op de sociale media (Facebook, Instagram en de Websites). Dus heb je leuke foto’s of een verslag van een training, wedstrijd, teamuitje of een evenement van je team dan ontvangen wij deze graag zodat we dit gecoördineerd kunnen delen.
Foto’s, filmpjes en verslagen kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Gedragscode voor een veilige omgeving (VOG)

De vereniging vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt.
Daarom worden er van alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect en direct werkzaam zijn met minderjarigen bij SJO Feanstars een VOG aangevraagd.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als verenigingen kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. We hopen op deze manier, en in lijn met het advies van de overkoepelend sportbond NOC*NSF, te voorkomen dat personen binnen de club actief zijn die veroordeeld zijn voor een ernstig delict zoals een zeden- of geweldsdelict.
Voor nieuwe vrijwilligers zal dus een VOG worden aangevraagd.

Whatsapp-groep jeugdkader

De jeugdafdeling werkt met een groepsapp waaraan zoveel mogelijk alle leiders, trainers, liniecoördinatoren en andere jeugdvrijwilligers zullen worden toegevoegd.
De groepsapp zal worden gebruikt voor het snel rondsturen van berichtgeving en informatie (denk aan afgelastingen, uitnodigingen voor bijeenkomsten etc. etc.).
De groepsapp wordt aangemaakt door de TC van FC Surhústerfean en heeft een zendende functie. Alléén groepsbeheerders kunnen versturen (TC, wedstrijdzaken, secretariaat). De deelnemers kunnen alleen berichten ontvangen.

Escalaties

Elk akkefietje, escalatie, gele en/of rode kaarten tijdens trainingen en wedstrijden dienen zo snel mogelijk! te worden gemeld bij het wedstrijdsecretariaat van FC Surhústerfean, te weten Wessel Westra of Frank Veenstra; [email protected].

Algemene taakomschrijvingen jeugdafdeling FC Surhústerfean

Train de trainer

Voetbalverenigingen zijn vaak afhankelijk van goedwillende trainers. Veel ouders trainen het voetbalteam van hun zoon of dochter. Ook zien we binnen de vereniging steeds meer jeugdtrainers met weinig ervaring. Om jeugdtrainers meer houvast te geven in het geven van training stellen wij vanaf seizoen 2023-2024 een train de trainer aan in de onder- en middenbouw van FC Surhústerfean.

 • Is onderdeel van de technische commissie van FC Surhústerfean.
 • Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het technische deel van het beleidsplan.
 • Zorgt er voor dat de trainers een opbouwende oefenstof wordt aangereikt zodat er een rode draad in de oefenstof terug te vinden is.
 • Ziet toe dat trainers hun taak op een correcte wijze uitvoeren en onderhoudt regelmatig contact met hen.
 • Draagt zorg voor trainingsdoelstellingen passend bij de doelgroepen.
 • Blijft op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van trainingen en trainingsmethoden.
 • Inventariseert en zoekt, in samenwerking met de FC en TC, de jeugdtrainers voor het nieuwe seizoen.
 • Attendeert de jeugdtrainers op cursussen verzorgt door de KNVB.
 • Bezoekt KNVB bijeenkomsten op technisch gebied.
 • Ondersteunen van jeugdtrainers bij:
  • Organisatie van training;
  • Begeleiden van training;
  • Werken met trainingsdoelstellingen;
  • Selecteren en gebruiken van oefenstof.
 • Voorbereiden en begeleiden van circuittrainingen en taakverdeling communiceren met de trainers.
 • Neemt deel aan het Technisch Jeugd Coördinatorenoverleg (6x per jaar).

Coördinator keepers

 • Is onderdeel van de technische commissie.
 • Onderhoudt contact met Hoofd Coördinator.
 • Inventariseert en zoekt, in samenwerking met Hoofd Coördinator, de keepertrainer(s) voor het nieuwe seizoen.
 • Ziet toe dat keepertrainer(s) hun taak op een correcte wijze uitvoeren en onderhoudt, heeft regelmatig contact met hen. Dit kan o.a. door trainingen te bekijken.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor leiders en trainers bij eventuele problemen aangaande de keepers.
 • Probeert de verschillende keepers te volgen door wedstrijden te bekijken.
 • Is mede verantwoordelijk voor de nieuwe indeling voor het daaropvolgende seizoen .
 • Heeft afstemming met facilitaire zaken over de aanwezigheid/afwezigheid van eventuele trainingsmaterialen?
 • Heeft een adviserende rol m.b.t. het laten meetrainen van spelers binnen andere linies.

Leider

 • Het dragen door zijn/haar spelers van het juiste clubtenue.
 • Een goed en sportief verloop voor zover dit binnen het vermogen ligt.
 • Ontvangst van de tegenpartij en scheidsrechter bij thuiswedstrijden. De leider wordt tevens verzocht om de leiding van de tegenpartij en de scheidrechter koffie aan te bieden.
 • Een scheidsrechter. De jeugdcommissie streeft er naar om scheidsrechters aan te stellen bij de wedstrijden. De namen van de scheidsrechters komen op de weekbrief. Staat er geen naam bij de betreffende wedstrijd, dan moet de leider zelf voor een scheidsrechter zorgen.
 • Een grensrechter of is zelf grensrechter.
 • Wedstrijdballen, grensrechtervlaggen en waterzakken bij thuiswedstrijden.
 • Toezicht bij het douchen.
 • Het netjes achterlaten van de kleedkamer.
 • Het verzamelen van waardevolle spullen vóór de wedstrijd. Deze worden afgeven in het clubhuis.
 • Het direct doorgeven van beschadigingen c.q. vernielingen aan het bestuurslid van dienst.
 • Een goede warming-up voor de wedstrijd (blessure preventie).
 • Het juist invullen van de stand in sportlink. Bij de junioren zal dit veelal in samenwerking met de scheidsrechter gebeuren. Bij de jongste pupillen zal de leider dit moeten doen. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatiegids voor leiders en trainers of kan een leider zich richten tot het wedstrijdsecretariaat.
 • De wedstrijdtenues. Deze moeten worden gewassen en in orde zijn.
 • Probleemgevallen. Dit wordt in het team besproken en meegedeeld aan het commissielid technische zaken. De leider probeert in eerste instantie altijd zelf de problemen op te lossen. Komt hij/zij er echt niet uit, dan komt het commissielid in beeld.
 • Melding dat zijn/haar elftal/team kampioen kan worden. Dit moet indien mogelijk 1 week van tevoren bij het commissielid technische zaken worden gemeld.
 • Overlegt altijd met leider of trainer van ander team waarvan spelers worden meegevraagd.

Liniecoördinator

 • Is onderdeel van de technische commissie, ook wel het ‘technisch hart’.
 • Onderhoudt contact met Hoofd Coördinator.
 • Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische deel van het beleidsplan.
 • Informeert trainers en leiders over hun taken en verantwoordelijkheden uit het beleidsplan .
 • Inventariseert en zoekt, in samenwerking met Hoofd Coördinator, de jeugdtrainers voor het nieuwe seizoen.
 • Ziet toe dat trainers en leiders hun taak op een correcte wijze uitvoeren en onderhoudt.
 • regelmatig contact met hen. Dit kan o.a. door trainingen te bekijken.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor leiders en trainer bij eventuele problemen.
 • Probeert de verschillende teams te volgen door wedstrijden te bekijken.
 • Organiseert en nodigt leiders en trainers uit voor het zogenaamde ‘liniegesprek’, waarbij de leiders en trainers van een bepaalde leeftijdscategorie worden uitgenodigd.
 • Heeft een adviserende rol m.b.t. niveau waarop de teams worden ingeschreven in Sportlink.
 • Is mede verantwoordelijk voor de nieuwe indeling voor het daaropvolgende seizoen.
 • Heeft afstemming met facilitaire zaken over de aanwezigheid/afwezigheid van eventuele trainingsmaterialen?
 • Heeft het eerste contact met nieuwe leden in de leeftijdscategorie, stemt dit af met trainers en leiders en is medeverantwoordelijk voor het indelen van leden.
 • Heeft een adviserende rol m.b.t. het laten meetrainen van spelers binnen andere linies.
 • Ziet toe dat trainers en leiders hun taak op een correcte wijze uitvoeren en onderhoudt regelmatig contact met hen.
 • Maakt nieuwe trainers en leiders wegwijs op ons complex.

Trainer

 • Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het technische beleid.
 • Het verplicht deelnemen aan het periodieke trainersoverleg.
 • Neemt kennis van het trainingsmateriaal van de KNVB via www.voetbal.nl
 • Het verzorgen van de training, aangepast aan leeftijd en niveau.
 • Probeert de spelers (met oefening) beter te maken.
 • Zorgt er voor dat de spelers goed luisteren als de trainer aan het woord is.
 • Beheert het trainingsmateriaal wat hij gebruikt en ziet toe op het gebruik van de accommodatie.
 • Tijdig (15 minuten vooraf) voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • Het in voorkomende gevallen verzorgen van blessures, eventueel doorwijzen naar de clubverzorger.
 • Toezicht houden in de kleedkamer, voor en na de training (samen met leider).
 • Maakt elftalopstelling in overleg met de leider, uitgaande van de regel: “elk spelend lid heeft recht om te spelen”.
 • Het adviseren van de technische jeugdcoördinator.
 • Zorgt ervoor dat hij aanwezig is bij kadervergaderingen.

Bestuursdienst zaterdagochtend

 • De bestuursdienstdienst begint om 08:00 en eindigt om 13:00 uur, waarna de overdracht aan de middagdienst plaats vindt.
 • De bestuursdienst wordt bijgestaan door twee assistenten (senior-leden) en in de accommodatie van (voorheen) vvS is Joop vd Tuin aanwezig.
 • Sleutels van de accommodatie worden op vrijdag bij de bestuursdienstdienst thuis gebracht.
 • Bij aanvang een jas met bestuursdienst aantrekken i.v.m. de herkenbaarheid, gastvrijheid en hospitality.
 • Openen kleedruimtes, ballenhok en het ophangen van de (sponsor)vlaggen.
 • Gereedmaken van de velden op grond van de indeling van de wedstrijden (site FC Surhusterfean)
 • In overleg iemand bij de ingang van het sportpark bij het hek posteren om teams op te vangen en door te verwijzen naar de juiste kleedboxen (gastvrijheid).
 • Velden tussendoor klaarzetten, ombouwen of opruimen.
 • In afstemming met de kantinedames de accommodatie netjes houden.
 • Thee/ranja verstrekken in de rust in de kleedkamers (let op: ook scheidsrechters!).
 • Toezicht houden op het schoonhouden/ maken van de kleedboxen.(ook van de tegenpartij) en tevens controle op eventuele vernielingen
 • Algemeen aanspreekpunt oor tegenpartij, scheidsrechters, scouts etc.
 • Algemeen aanspreekpunt en coördinatie bij calamiteiten en/of escalaties.
 • Het belangrijkste: Wees een GASTDAME / GASTHEER voor onze vereniging.

Hoe te handelen bij ernstig lijkende blessures

 1. Maak een inschatting van de ernst van de blessure (het is in deze belangrijk voorzichtig te zijn en goed naar de speler te luisteren).
 2. Informeer bij kenners (bijv. aanwezige verzorger (Geert Hommerts)) en/of vraag of er EHBO-ers aanwezig zijn.
 3. Schakel indien nodig een arts in.
 4. Bij inschatting van een botbreuk: het getroffen lichaamsdeel volstrekt niet bewegen.
 5. Bel een ambulance via telefoonnummer 112.
 6. Haal de deken uit de kantine en probeer de geblesseerde speler zo warm mogelijk te houden (gebruik trainingsjackjes enz.), maar beweeg de breuk niet.
 7. Laat de leider of trainer bij de speler blijven.
 8. Neem contact op met de ouders en meldt dat er waarschijnlijk sprake is van een ernstige blessure / mogelijk een botbreuk en dat de ambulance voor de zekerheid is gebeld.

Materialen

Alle leiders ontvangen aan het begin van het seizoen de navolgende artikelen:

  • Waterzak, spons en drinkfles;
  • Wedstrijdballen in net;
  • Tas met wedstrijdkleding (shirts en broekjes);
  • Coachjas (indien van toepassing).

Alle trainers ontvangen aan het begin van het seizoen de navolgende artikelen:

  • Sleutel voor accommodatie / verlichting / rek trainingsballen (indien van toepassing);
  • Hesjes en dopjes;
  • Trainingskleding.

Voor vragen betreffende de materialen kunnen de leiders terecht bij de Mark Jissink, algemene zaken jeugdvoetbal FC Surhústerfean.
Mail : [email protected]

Aangezien een keeper extra kosten moet maken ten opzichte van een veldspeler, is er een financiële tegemoetkoming voor keeperhandschoenen in het leven geroepen.


Eenmaal per seizoen en per team ("vaste" keeper) gelden de volgende vergoedingen:

  • JO19/MO20 maximaal € 50,-;
  • JO17/MO17 maximaal € 50,-;
  • JO15/MO15 maximaal € 50,-;
  • JO14 maximaal € 50,-;
  • JO13/MO13 maximaal € 50,-;
  • JO12/MO12 maximaal € 30,-;
  • JO11/MO11 maximaal € 30,-;
  • JO10 maximaal € 30,-;
  • JO9 maximaal € 30,-;
  • JO8 maximaal € 30,-.

Factuur/bon met bankgegevens en vermelding team kan ingeleverd worden bij de penningmeester van FC Surhústerfean. Gaat de aanschafprijs de maximale vergoeding te boven dan dient dat deel door de betreffende keeper/ouder te worden betaald. Aanschaf kan pas na overleg en goedkeuring van de liniecoördinator worden gedaan.

Reserveshirts

In het clubhuis liggen voor alle leeftijdscategorieën reserveshirts.
Als je ze nodig hebt kun je ze op zaterdagochtend verkrijgen via de zaterdagochtenddienst. De leiders zijn verantwoordelijk dat de tas met reserveshirts na de wedstrijd weer compleet(!) en gewassen wordt ingeleverd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!