Cookie beleid FC Surhústerfean

De website van FC Surhústerfean is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement Club van 100

Huishoudelijk reglement Club van 100

1. De club van honderd is een zelfstandige club die los van de voetbalvereniging F.C. Surhústerfean fungeert.
2. Ieder lid verplicht zich per jaar tenminste € 50,00 over te maken.
3. De opbrengsten zullen gebruikt worden om de voetbalvereniging te ondersteunen.
4. Het bestuur beslist hoe de gelden worden besteed.
5. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen.
6. De samenstelling van het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en medebestuursleden.
7. Eenmaal per jaar zal er een ledenvergadering worden gehouden.
8. Om de twee jaar vindt er een bestuursverkiezing plaats.
9. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
10. Nieuwe kandidaten dienen zich voor de ledenvergadering aan te melden.
11. De functieverdeling wordt binnen het bestuur vastgelegd.
12. Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 september gemeld te worden, hierna wordt
het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
13. Eenmaal per jaar kunnen leden op de jaarvergadering een financieel overzicht inzien.
14. De bestuursleden zijn bevoegd ten alle tijden zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk wordt gedaan met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
15. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt er een algemene vergadering gehouden. (jaarvergadering).
16. Tijdens de algemene vergadering kan een bestuurslid ontslagen of geschorst worden, indien men daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee-derde van de uitgebrachte stemmen.
17. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee personen, die geen deel uitmaken van het bestuur, voor het onderzoeken van de rekening en verantwoording van het laatste boekjaar. Tevens worden er 2 reserve kandidaten benoemt.
18. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, stemmen over personen schriftelijk.
19. Een op de vergadering genomen besluit welke door de voorzitter wordt aangenomen is bindend. Indien echter onmiddellijk na het aannemen van die besluit de juistheid daarvan wordt betwist, vindt er een nieuwe stemming plaats.
20. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid zal een ander bestuurslid als voorzitter van de vergadering optreden.
21. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!