Cookie beleid FC Surhústerfean

De website van FC Surhústerfean is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Lief en leed

Lief en leed

ALGEMEEN

Vanuit onze kernwaarden "Mei elkoar sterk" willen we een blijvende focus leggen op het welzijn, ofwel het "lief en leed", van alle leden en betrokkenen binnen FC Surhústerfean.

Wanneer we spreken over "betrokkenen", omarmen we een brede kring van personen:

 • Vrijwilligers
 • Sponsoren
 • Naaste familie van onze leden
 • Supporters
 • Medewerkers en medewerksters die ons dagelijks ondersteunen

Samen vormen we de essentie van FC Surhústerfean. Laten we elkaar blijven steunen in goede en uitdagende tijden, want samen zijn we sterk.

DOELSTELLING

In ons streven naar een bloeiende vereniging draait het niet alleen om wedstrijden en prestaties, maar ook om de warme banden die we met elkaar delen. In vreugdevolle en verdrietige momenten is aandacht van groot belang. Deze aandacht komt niet alleen van het bestuur, maar juist van ons als leden onderling.

Laten we elkaar aanmoedigen om elkaars vreugde en verdriet te delen. Of het nu gaat om hoogtepunten op het veld of uitdagingen daarbuiten, laten we als een hechte familie voor elkaar klaarstaan. Want FC Surhústerfean is meer dan alleen een vereniging; het is een plek waar we samen het "familiegevoel" creëren door aandacht te schenken aan elkaars lef en leed.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Op dit moment valt de verantwoordelijkheid van lief en leef onder het bestuur van FC Surhústerfean. Het doel is om leden en andere betrokkenen van FC Surhústerfean aandacht te geven bij vreugde en/of verdriet.
In de toekomst zouden we dit graag gezamenlijk met een Lief en Leed team op willen pakken en is dit team primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het geven van aandacht bij lief en leed.
De eindverantwoordelijkheid voor lief en leed blijft bij het bestuur van FC Surhústerfean liggen.

AANDACHT

Wij willen aandacht geven op verschillende manieren. Bij elke vorm van lief en leed kan er een verschillende behoefte of wens van aandacht zijn. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Persoonlijk bezoek.
 • Kaart/fruitmand.
 • Telefonisch contact.
 • Bezorgen van een geschenk. (bijv. attentie bij langdurig/ernstig zieken)

Welke vorm van aandacht toegepast wordt, is in de uitvoering van dit beleid nader uitgewerkt.

UITVOERING BELEID

Om de uitvoering structuur te geven en een ieder gelijk te behandelen, zijn er kaders vastgesteld.

Om te zorgen dat de aandacht op de juiste wijze wordt toegepast is het delen van informatie over lief en leed zeer belangrijk. De club wil graag ieder lid en iedere betrokkene de aandacht geven die men verdient.
Toch zijn er situaties denkbaar dat deze aandacht niet consequent kan worden toegepast, simpelweg omdat er mogelijk geen kennis was over een bepaalde gebeurtenis.

In ons beleid omtrent Lief en Leed maken wij geen onderscheid tussen informatie die wij hebbe gekregen door het formeel melden door actief lid, of het informeel binnen de vereniging bekende informatie.

Wanneer wordt er aandacht geschonken aan lief en leed binnen FC Surhústerfean?

 1. Bij huwelijk van leden en andere betrokkenen.
 2. Bij 25-jarig en 50-jarig huwelijks jubilea van leden en andere betrokkenen .
 3. Bij geboorte van kinderen bij leden en andere
 4. Bij overlijden van leden en andere betrokkenen
 5. Bij overlijden van familieleden van leden en andere betrokkenen.
 6. Bij ziekte van leden en andere betrokkenen.
 7. Bij (zware) blessures van spelende leden.

GEBEURTENIS

KAART

BEZOEK

BLOEMEN/FRUITMAND

Huwelijk

 

 

 

25 jaar/50 jaar huwelijk

 

 

 

Geboorte

 

 

 

Overlijden (zie protocol)

 

*

 

Ongeneeslijk ziek

 

*

 

Langdurige ziekte

 

*

 

Blessures

 

 

 

*door bestuur

 
Protocol bij overlijden

Inleiding

Het protocol bij overlijden treedt na vaststelling door het bestuur van FC Surhústerfean in werking. Het protocol heeft betrekking op het overlijden van (ere)leden, bestuursleden, familieleden van de leden, actieve vrijwilligers en sponsoren. Het protocol heeft tot doel een basis te bieden voor de snelle besluitvorming en communicatie in emotionele situaties.

Het protocol is een richtlijn, wat betekent dat het bestuur per situatie naar eigen inzicht kan handelen.

Het protocol is in lijn met de KNVB-regeling “uitstel wedstrijden bij overlijden”.

In het Handboek Competitiezaken stelt de KNVB het volgende:

Uitstel wedstrijden bij overlijden

In alle gevallen vindt tussen de vereniging en het steunpunt overleg plaats en wordt getracht tot een voor alle partijen zo aanvaardbaar mogelijke oplossing te komen. De vereniging heeft recht op uitstel van het spelen van wedstrijden indien een bestuurslid of een erelid overlijdt. Uitstel geldt dan voor alle teams. Er is sprake van recht op uitstel van de wedstrijd van het betreffende team indien het een overlijdensgeval betreft van een speler, trainer, leider, verzorger of vaste assistent-scheidsrechter van dat team. In beginsel bestaat recht op uitstel alleen indien de begrafenis c.q. crematie op of na de speeldag plaatsvindt. Maar ook hier geldt dat de KNVB in overleg met de club van de lijn kan afwijken.

Indien het sterfgeval in het weekend plaatsvindt, dient de vereniging (bij voorkeur de voorzitter of de secretaris) contact op te nemen met de KNVB. Zij zullen de betrokken vereniging van hun beslissing op de hoogte stellen en afspraken maken ten aanzien van de berichtgeving. De KNVB pleegt met veel inlevingsvermogen overleg met de vereniging om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Procedure

A. Krijgt één van de bestuursleden bericht van overlijden van een (ere)lid, een bestuurslid, of een familielid van één van de leden, een oud-lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging, een niet-lid die wel actief is binnen de vereniging, een sponsor, of verneemt hij/zij op een andere wijze van het overlijden van een van bovengenoemde personen, dan neemt hij/zij direct contact op met de voorzitter.

B. De voorzitter informeert de andere leden van het bestuur, waarna het bestuur voor zover mogelijk gezamenlijk besluit op welke wijze, handelend volgens het protocol, de vereniging hierop zal reageren.

C. Het bestuur weegt welke wijze van aandacht passend is. Per situatie kan dit verschillen. Opties zijn:

 • berichtgeving op de website
 • een ‘In Memoriam’ op de website
 • het bezoeken van de nabestaanden
 • het sturen van een condoleancekaart
 • het organiseren van een bijeenkomst in het clubhuis
 • gepaste maatregelen in en rondom het clubhuis: clubvlag halfstok, geen muziek
 • plaatsen van een advertentie in een regionale krant
 • bezoeken van de uitvaart
 • het spelen met rouwbanden (door één of meerdere/alle teams)
 • het voorlezen van een In Memoriam bij een thuiswedstrijd van het 1e elftal en/of eventueel andere teams
 • uitstel van wedstrijden

D. Het bestuur neemt contact op met de KNVB om indien van toepassing uitstel van wedstrijden te regelen.

E. Het bestuur informeert bij uitstel van wedstrijden de betreffende teams.

F. In alle situaties kan het bestuur naar eigen oordeel aanvullende maatregelen nemen.

Wat te doen bij overlijden van een familielid van een lid of een vrijwilliger
Hiervoor geldt ook dat afstemming met de familie leidend moet zijn. Dus ook in dit geval zal er door een bestuurslid afstemming gezocht worden met de familie in kwestie.

Benoemingen ereleden en leden van verdienste
Naast deze vormen van aandacht kan de aandacht aan leden en betrokkenen vanwege bijzondere prestaties, ook bestaan uit speciale benoemingen binnen de vereniging.
Hiervoor kan het bestuur mensen voordragen aan de Algemene Leden vergadering (ALV).
De ALV beslist of de voorgedragen personen de voorgestelde benoeming krijgen.

De benoemingen binnen de vereniging zijn:

 • Erelid.
 • Ere voorzitter.
 • Lid van Verdienste.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!